NUMEROLOŠKA ANALIZA: KAKAV JE VAŠ MUŠKARAC U KREVETU?

Ova jednostavna numerologija daće vam odgovor na pitanje kakav je vaš partner u krevetu. Svakom samoglasniku (A,E,I,O,U) dodelite određeni broj i saberite. Najpre zapišite sve samoglasnike u imenu vašeg partera. Zatim svakom suglasniku dodelite određeni broj i to zsaberite. Ako dobijete dvocifreni broj zbrojite cifru, tako da dobijete jednocifrenii broj.

DAN ROĐENJA U MESECU RAZOTKRIVA SVE O VAŠOJ LIČNOSTI I SUDBINI

Numerolozi veruju da su naš karakter i sudbina uveliko određeni brojem, odnosno datumom kada smo rođeni. Dan rođenja neke osobe govori o njenoj osobnosti jer svi se ljudi ne rađaju tačno devet meseci nakon začeća. Možda baš tih nekoliko dana preranog ili prekasnog rođenja određuje čovekov karakter. Pronađite svoj dan rođenja u mesecu i proverite ima li istine u opisu vaše ličnosti i kakvu su sudbinu za vas namenili brojevi…

OTKRIJTE KAKVU VIBRACIJU NOSI VAŠ DATUM ROĐENJA

Svi brojevi imaju određene vibracije ili frekvencije. Poznato je da brojevi reflektuju kosmičku energiju, pa je tako svaki broj odraz energetskog obrasca. Brojevi nam takođe mogu pomoći da protumačimo karaktere ljudi do kojih nam je stalo.

NUMEROLOGIJA OTKRIVA: KOJI JE VAŠ ŽIVOTNI PUT?

Vaš životni put je vaš glavni broj u numerologiji: pokazuje kakve prilike će vam se naći na putu, te koji su vaši talenti i područja uspeha. Izračunava se zbrajanjem brojeva datuma rođenja, čiji je rezultat jednoznamenkasti broj.

Na primer, izračunajmo životni put Johnnyja Deppa. Depp je rođen 9.6.1963.g. Prvo zbrojimo sve znamenke njegovog datuma rođenja (34); tada zbrojimo svaku od dobivenih znamenki dok nam ne ostane jednoznamenkasti broj - 7 (ako smo dobili broj 11 ili 22 ne trebamo zbrajati znamenke).