OTKRIVAMO ŠTA SE KRIJE U SIMBOLU NATO ALIJANSE!


Omča za čovečanstvo. Ljudi širom sveta danas nisu ni svesni želje određenih grupa moćnika da zavladaju svetom. A, pogotovo nisu svesni načina na koje sve to žele da ostvare. Jedna od stvari na koju najviše obraćaju pažnju je simbolika - značenja simbola i njihova magijska delovanja.Mi u Srbiji vrlo dobro znamo ko je NATO i kakve su mu namere, a pogotovo se dobro sećamo 1999. godine kad su ubijali srpsku decu bez trunke milosti. Tada, u mnogim protestima protiv ultimativno-osvetničke odmazde i agresije Severnoatlantske alijanse na naše državno podnevlje, njen reprezentativni znak - okružena četvorokraka zvezda, upoređen je sa nacističkim kukastim krstom. Dato poređenje pokazuje duboku metodsko-pogromašku sklonost nacizma i američkog imperijalizma, ali i zajedničke duhovno-simboličke korene njihovih glif obeležja.

 

Kada je u pitanju Amerika i Nemačka i veza između njih, nemojte zaboraviti da tu i nema razlike. Setite se samo da je tada kada se u Americi odlučivalo koji će jezik biti zvaničan, engleski izglasan sa samo jednim glasom više od Nemačkog! A, nemojte ni zaboraviti da je posle drugog svetskog rata, sve što je 'valjalo' (moglo da se iskoristi) od nemačkih naučnika i intelektualaca, tajnom operacijom Spajalica (Paperclip), prebačeno u Ameriku gde su nastavili da rade kao da nikakvo zlo nisu počinili u ratu. Nacistička klika, oslonjena na okultne tenzije, kukasti krst (takozvani 'sunčani točak') preuzela je iz drevnog sanskrtsko-budističkog simbolizma, pri čemu je svastika u novom dekoru promenila rotacioni smer: krakovi su usmereni na desno, što u stvari simboliše retrogradni, deevolutivni atomski smer.  Tako je dati simbol postavljen u službu prizivanja i kanalisanja negativne, satanske energije koja fluktuira u četiri niža astralna nivoa.

Simbol NATO pakta, četvorokraka kompast-zvezda (koja se u vidu statue nalazi i ispred njihovog sedišta u Briselu), za neupućene predstavlja bezazleno i besadržajno predstavljanje, ali pažljivijim proučavanjem može se videti da dati glif akumulira niz okultno-masonskih tenzija i ideja. Masonerija kao zanesenjačka i subverzivna kvazireligija svoju najjaču eksponiranost danas ima na tlu Amerike i Britanije, a to su upravo dve države koje su vodeći represivni proturači novog-starog satanskog poretka u svetu, parodije na Hristovo Carstvo mira.

Masonsko-angloamerički simbol gradnje lažnog novog svetskog poretka je piramida. Vrh te piramide ekspanzije i zavereništva ostvariće se kad se planeta konfederativno ustroji pod vlašću najviših, izabranih saveznika države smrti. Hristos kao temeljni, ugaoni i krovni kamen i završetak u toj satanskoj zavereničkoj igri i poduhvatu je potpuno isključen i odbačen. NATO zvezda/krst sastoji se upravo od grafičkog prikaza četiri piramide iz jedne tačke gledanja, četiri piramidalna kraka simbolišu ekspanzionističku volju, preokupaciju da se postane planetarna intervenistička snaga, moć koja će biti instalirana na svim podnevljima.

U kružnici koja opasuje četiri zvezdasta kraka akumulirano je takođe više okultnih simboličkih poruka i predstava. Krug se javlja kao solarno-integralni simbol. Naprimer, starohebrejska oznaka slova ajin (izgovara se o-in) bila je upravo sunčani krug, a značenje ajina je 'oko'. Upotreba simbola sunčanog oka i trougla, odnosno piramide, otkriva masonsko-iluminatske ideje. Svoj simbol oka u trouglu, odnosno trougao postavljen na dva stuba (moć i znanje), masonerija danas široko protura, počev od dizajniranja glifova pojedinih preduzeća i kompanija, pa do scensko-festivalskih postava. (Pogledajte gore dokumentarne priloge o sveprisutnosti masonsko iluminatskih simbola na svakom koraku!) Masoni simbol-gest sastavljanja vrha palca i kažiprsta u vidu kružnice, izražavaju težnju da se stvori hegemonistički ujedinjen svet - Unus Mundus, ujedinjen nasiljem i obmanom, po merilima lažnih svetlonoša, braće senke. Rotirajući disk je simbol elementa Zemlje, a u negativnom vidu on simboliše preokupaciju poklonika Momona, nezasitog kartelskog kapitala koji je finansirao mnoge ratove i revolucije i privezao se za medijske imprerije, da ovlada planetom uništavajući srednju klasu koja je najčešći nosilac pozitivnih stremljenja. Masone i Iluminate ne zanima što Isus u Jevanđelju kaže: 'Kakva je korist čoveku da zadobije ceo svet, a duši svojoj naudi'?


ZMIJA SVETSKOG ZLA

NATO oznaka u svojoj pojednostavljenosti frapantno je slična grafičkom simbolu žiga Stare Zmije, demonske hijerarhije, države smrti - ravnokrakom krstu unutar kruga. Numerološki simbol žiga paklene države je broj 666. Tako upravo izgleda i deveto hebrejsko slovo Tith u svom starom obliku, a ima značenje 'zmija' - zmija koja guta svoj rep. U svetlu ovog saznanja sada možemo izvesti da kružnicu oko četiri piramide NATO pečata predstavlja i Staru Zmiju koja podižići stari cezarsko-faraonski poredak u novoj ukomponovanosti, hoće celu planetu da obuhvati i sve narode sebi i svojim najvišim saveznicima i pomagačima da podredi.


Da se primetiti da kružna linija NATO pečata preseca piramide nešto pri vrhu, što je konstrukciona ideja izražena još na reversu pečata Sjedinjenih Američkih Država. Taj odvojeni vrh piramide simboliše kulminaciju projekata lažnog novog poretka u svetu, vreme vladavine Zveri, iluminatske svetske vlade sedam najviših saveznika Tmine, vreme u kojem će se svet, po uzoru na Ameriku, urediti kao konfederacija, a potom i kao federacija, naravno pod uzdom lažnih svetlonoša - iluminata. Očigledna tenzija Zmije Zla je da danas instalira svoj gvozdeni režim, koristeći pogodno tlo za to - haos i beznađe mnoštva koje traži spasenje u spoljašnjem, a ne u unutražnjem, u životu za Boga. Ali, kako otkriva Apoklipsa, vreme vladavine Zveri, najviših pomagača Tmine koji će se podići pre svega iz angloameričkog podnevlja, vreme najvećih obmana, trajaće samo tri i po godine - i doći će mu kraj sa nastupom istinskog novog poretka u svetu, Hristovog poretka, Hristovog Hiljadugodišnjeg carstva mira.

LAŽNE SVETLONOŠE

Usled planetarne karmičke žetve, narastajućih kataklizmi i nevolja, te usled pojačanog priliva zračenja Duha Života koji najavljuje propast starog i nastanak novog sveta, satanska sila očajničkim trzajima pokušava da instalira jednu parodijsku imitaciju Carstva mira, ne bi li nekako sačuvala svoju vlast i svoj uticaj. Ona sila destrukcije koja je milenijumima delila ljude, međusobno ih huškala i suprotstavljala, sad ih hoće kroz nekakav planetrani savez oko sebi i svojih pomagača nakazno ujediniti, tako da ljudi, narodi i plemena vezani za moćnike žive jednisa drugima, ali ne i jedni za druge i saosećajno jedni u drugima. Za Duha ljubavi, Hrista Gospoda, u toj parodijsko-zavereničkoj svetskoj imperiji lažnih svetlonoša nema mesta! A bez Hrista Pomiritelja svako ujedinjavanje je lažno i trulo i vodi u još veće podele i sukobe. Iako su u središnjoj Africi decenijama vođeni plemensko-građanski ratovi, iako su poslednjih godina krvavo intenzivirani i u ostalim delovima Afrike u cilju borbe za energiju, Severnoatlantski savez se nameće lažno i prepredeno kao zaštitnik ljudskih prava (a štiti samo pravo jačeg, pravo koncernih imperija i interese strateški skoncentrisane moći).


Njemu je za sada bitno da stvara lažni mir, pre svega u Evropi - jer ko kontroliše kolevku moderne civilizacije, može da ovlada i celom planetom (sada su vam jasni planovi Nemačke i njene Evropske Unije?). I zato svako ko buntovno ustane protiv projekta novog, američko-nemačkog neokolonijalističkog projekta, može da dođe pod udar novih krstaša i inkvizitora. Sirovim buntom, prkosom, osvetoljubljem, američki imperijalizam se ne može uspešno pobediti, već samo životom u Hristu, držanjem do duhovnog dostojanstva, životom u pokajničkoj pokori. Samo uzvraćanjem na zlo dobrim, onaj koji ne bira sredstva da ostvari svoje ciljeve, može se pobediti i razotkriti kao služitelj satanske sile.

Izvor: conopljnews.net