POREKLO I ZNAČENJE IMENA NATAŠA


Žensko lično ime Nataša, popularno je staro-slovensko i latinsko ime, i smatra se da je jedno od retkih imena za devojčice, a koje tokom vekova nije značajnije gubilo na svojoj popularnosti.

Poreklo ženskog vlastitog imena Nataša 

Najverovatnija hipoteza o poreklu imena Nataša, jeste ona po kojoj ime potiče iz latinskog jezika, a od reči “natalis” – u originalnom prevodu dan/datum rođenja; rođendan; imendan; ili pak dan Isusovog rođenja ili Božić. Od iste latinske reči poreklom je i žensko ime Natalija.

Druga etimološka pretpostavka, jeste staro-slovensko poreklo imena Nataša, a koje nije dovoljno razjašnjeno, ali je bazirano na činjenici da je ovo ime od davnina prisutno pre svega u Rusiji, i u delima klasične ruske književnosti i umetnosti uopšte. Pretpostavlja se da je i u Rusiji i u ostalim evropskim zemljama, ime Nataša poteklo od vlastitog ženskog imena Natalija, kao jedna od više “varijanti” ovog ličnog imena. 

Šta znači ime Nataša? 

Značenje imena Nataša je u prenesenom smislu najverovatnije – “ona kojoj se Bog raduje”; “ona koja je rođena radosna i srećna”; “ona koju Isus voli”; “ona koja je predodređena za radost”. Ovo žensko lično ime je u slovenskim ali i drugim zemljama, najčešće davano onoj ženskoj deci koja su se rodila na dan Božića. 

 

 

Zastupljenost ženskog ličnog imena Nataša u zemljama regiona 

Ime Nataša, je u Republici Srbiji a u kalendarskoj 2017. godini, bilo na 73. mestu, među stotinu najčešće davanih imena novorođenim devojčicama;

U Republici Srpskoj, lično žensko ime Nataša, je u pomenutoj 2017. godini bilo kotirano na 42. mestu od sto najpopularnijih imena; imena Natalija i Anastasija (koja se smatraju “korenskim” imenima za ime Nataša u slovenskim zemljama), pozicionirane su na 57. i na 8. mestu date liste;

U Republici Hrvatskoj, ime Nataša je popularno najviše u Zagrebu; Rijeci i Splitu, a po podacima iz 2016. i 2017. godine je zauzimalo je 95. mesto na listi najpopularnijih sto imena za devojčice;

U Bosni i Hercegovini, ime Nataša nije se našlo na listi od sto najdavanijih ženskih imena , a za proteklu 2017. godinu;

U Sloveniji je ime Nataša, a prema statističkim podacima za 2007. godinu, bilo na “visokom” 9. mestu, među sto najpopularnijih ženskih imena;

Kako je ranije u ovom tekstu i napomenuto, ime Nataša vrlo je popularno i u Rusiji i Ukrajini, ali takođe i u Crnoj Gori; Makedoniji; Bugarskoj; Grčkoj; Italiji, te u raznim svetskim zemljama a u određenim “jezičkim varijantama”. 

Nadimci, izvedena i skraćena imena ženskog imena Nataša 

Najpoznatiji nadimci ili hipokoristike i umanjenice od imena Nataša su – Nata; Taša; Nati; Nali; Nalika; Nataška; Natašenjka; Nety; Naty ili Natalina; imena koja su izvedena od imena Nataša su nejčešće – Natalija; Anastasija; Nada; Nadalina; Nataly; Tanja; Staša; Natalja ili Nevena i Nina. 

(Znacenjeimena.net)