POREKLO I ZNAČENJE IMENA ANDREA


U našem jeziku, ime Andrea se ubraja u tradicionalna ili takozvana „biblijska“ imena, jer se tako zvao jedan od dvanaest Hristovih apostola. Ime se obično daje ženskoj novorođenoj deci, ali se smatra da je univerzalno ili „unisex“ ime, jer se u nekim zemljama daje i dečacima.

U našoj zemlji je ime Andrea relativno je retko zastupljeno, kako među muškom tako i među ženskom decom, a najčešće se sreće varijanta imena sa slovom „j“, dakle ime Andreja, ili ime Andreana i Andrijana.

Poreklo ženskog vlastitog imena Andrea 

Lično ime Andrea je poreklom iz grčkog jezika, od imena „Andreas“, ili od reči „andreios“, u originalnom značenju – hrabar; smeo; junak; vojskovođa; onaj koji je muževan.

Takođe, neke teorije navode da je žensko ime Andrea, potencijalno poreklom od grčkih ličnih imena „Androgeos“; „Androcles“ ili „Andronikos“, u značenju – čovek ili smrtnik; pobednik ili slavan čovek ili pak slavljen; cenjen ili poštovan od ljudi. 

Šta znači ime Andrea? 

Prema hipotezi o poreklu imena Andrea iz grčkog jezika, značenje bi moglo da bude – „ona koja je hrabra“; „žena koja je sposobna i neustrašiva“; „ona koja je junak i borac“; „pravedna osoba“; „ona koja je smela i pravdoljubiva“; „ona koja je poštovana“; „ona koja je cenjena i voljena“. 

 

 

Zastupljenost ženskog ličnog imena Andrea u zemljama regiona 

Prema statističkim podacima za 2016. i 2017. godinu, ime Andrea je u zemljama našega regiona relativno često, ali je posebno popularno u Sloveniji; Češkoj; Grčkoj; Rusiji; Poljskoj; Danskoj; Nemačkoj; Mađarskoj; Engleskoj; Skandinaviji; Bugarskoj; Hrvatskoj i u Slovačkoj;

U Republici Srbiji, žensko ime Andrea je po svojoj popularnosti za 2017. godinu, a na listi među stotinu najtraženijih imena za novorođene devojčice, nalazi se na 31. mestu, i sve je popularnije među roditeljima „mlađe generacije“;

U Republici Hrvatskoj, ime Andrea je za 2016. godinu izostalo sa liste od stotinu najpopularnijih ženskih ličnih imena, dok su neke njegove „varijante“ ili nadimci, prisutni na listi, i to Ana na 4. mestu, i ime Antea na 62. mestu prethodno pomenute liste;

U Republici Srpskoj, žensko lično ime Andrea se prema statističkim podacima za 2017. godinu, na listi među sto najtraženijih imena za devojčice našlo na 32. poziciji;

U Bosni i Hercegovini, žensko ime Andrea se na listi među sto najpopularnijih ženskih imena, a u 2017. kalendarskoj godini, nije našlo, ali su prisutne i popularne neke njegove „izvedenice“ ili pak hipokoristike tj „imena od milja“;

Ime Andrea je prema statističkim podacima iz 2006. kalendarske godine, bilo vrlo popularno ime u Italiji, ali se uglavnom odnosilo na ime muškog roda.

Nadimci, izvedena i skraćena imena ženskog imena Andrea 

Nadimci i „imena od milošte“, za žensko lično ime Andrea su Andra; Ana; Dea; Ada; Deja; Aja; Adi; Ada; Adina; Adena; Andriška ili Andri.

Imena koja su pak „izvedena ili varijantna“ imena, mogu biti ženskog ali i muškog roda, a najviše su popularna – Andreja; Andreana; Andrijana; Andra; te muški oblici Andreas; Andras; Andraš; Andrej i/ili pak Andrija. 

(Znacenjeimena.net)