POREKLO I ZNAČENJE IMENA MIRJANA


Žensko ime Mirjana, predstavlja jedno od najpopularnijih ženskih imena kod slovenskih naroda, a posebno je često i zastupljeno u Srbiji i hrvatskoj, bilo u svom originalnom obliku ili pak u vidu neke od brojnih „izvedenica“. Poreklo ženskog ličnog imena Mirjana 

O poreklu pomenutog vlastitog ženskog imena Mirjana, postoji više teorija, pa prema nekima ovo ime potiče iz starohebrejskog jezika, a od imena Mirjam (Marija); sa druge strane tj prema drugoj teoriji, u osnovi ovog imena je korenska latinska reč „mir“/“mira“; dok treća teorija smatra da se ime originalno vodi kao lična imenica od reči hebrejskog porekla „miriam“.

Značenje ženskog vlastitog imena Mirjana 

Bez obzira na to koja je od prethodno pomenutih teorija najbolje prihvaćena, smatra se da lično žensko ime Mirjana, uopšteno potiče tj vezano je za reč „mir“, pa se pak tumači kao „osoba koja donosi mir“; ili „miroljubiva osoba“ ili pak kao „ona koja je mirna i tiha“.

U prevodu sa hebrejskog jezika, reč „miriam“ ima značenje svojeglava, jogunasta, buntovna, ali se obično prevodi kada je u pitanju koren reči tj ličnog imena Mirjana, kao „žena koja je uporna“, ili kao „žena koja misli svojom glavom“; „žena koja je istrajna“; „osoba koja je odlučna“.

Sa druge strane, latinska reč „mira“ ili „mir“ kao korenska reč u ličnom imenu Mirjana, ima pak značenje divna ili čudnovata, fantastična, neprevaziđena ili čudesna, pa se tako ime Mirjana može u prevodu sa latinskog tumačiti kao „čudo“; „žena koja je čudesna“; „spokojna“; „mirna osoba“; „žena koja je staložena“; „žena koja živi u miru sa svima, ona koja donosi mir i spokoj svima“.

 

 

Zastupljenost ženskog ličnog imena Mirjana u zemljama regiona 

U Srbiji se ime Mirjana prema statističkim podacima iz 2016. godine, nalazilo dosta „potisnuto“ drugim popularnijim imenima za žensku novorođenu decu, i zauzimalo je „poziciju“ između 78. i 80. mesta na listi od 150 najpopularnijih ženskih vlastitih srpskih imena; varijacije imena Mirjana su sa druge strane puno popularnije, pa se najčešće i nalaze u prvih 50 imena na pomenutoj listi;

U Hrvatskoj je ovo vlastito žensko ime, bilo „ispod“ sto najtraženijih imena za devojčice u 2016. godini, ali je zato ime Mia, a koje se smatra izvedenim od imena Mirjana, na ubedljivom prvom mestu prema najnovijim statističkim podacima;

U Bosni i Hercegovini, ime Mirjana se takođe ne nalazi na listi od stotinu najpopularnijih ženskih imena poslednjih nekoliko godina, ali su ipak vrlo popularne varijacije pomenutog imena, kao što su Merima; Merjem; Merjema.

Varijacije ženskog imena Mirjana, izvedena imena i nadimci 

Od ličnog tj vlastitog imena Mirjana, izvedena su brojna druga imena, kao što su Mirijana; Mira; Mirka; Merjem; Merima; Miroslava; Miljana; Milijana; Mija-ana; Milijana; a takođe i imena kao Marjana; Marijana; Marina; Miona; Majna; pa čak i Borjana; Biljana ili Gorjana.

Nadimci za lično ime Mirjana, a koji su najčešće u upotrebi su sledeći – Miki; Mirkica; Mirka; Mike; Mila; Miro; Mire; Mirna ili Mikec.

(Znacenjeimena.net)