KAKO EMOCIJE UTIČU NA APETIT?


Psiholozi Univerziteta u Salcburgu analizirali su kako emocije utiču na ponašanje u ishrani. Broj ljudi koji više jedu pod stresom otprilike odgovara broju onih koji u takvim okolnostima jedu manje, zaključak je sveobuhvatne studije sprovedene od 2015. godine.

- Naši rezultati dosledno pokazuju da broj ljudi koji manje jedu kada su pod stresom otprilike odgovara broju učesnika studije koji tvrde da pod pritiskom jedu više - kaže saradnik projekta Adrijan Mojle.

Mnogi su, međutim, izjavili da stres ne menja njihove navike u ishrani, a slični rezultati dobijeni su prilikom analize uticaja osećanja radosti na ishranu.

Situacija je malo drugačija kada je reč o uticaju osećanja tuge na ishranu, jer je većina ispitanika izjavila da više jedu kada su tužni.

Činjenicu da je većina izjavila da manje jedu kada su ljuti i uplašeni, naučnici dovode u vezu s fizičkim uzbuđenjem koje ubija apetit.

 

 

Od čega zavisi da li će neko pod uticajem stresa (i drugih negativnih emocija) jesti više, ili manje?

Naučnici su primetili da su osobe koje su rekle da ih negativna osećanja navode da unose više hrane uglavnom imale veći indeks telesne mase (BMI), i obrnuto.

Sve u svemu, rezultati pokazuju koliko je važno praviti razliku između razlitičitih emocija prilikom istraživanja njihovog uticaja na ponašanje u ishrani.

Ideja o “hrani za utehu” (kao što je čokolada) pokriva samo delić složene veze između osećanja i ponašanja u ishrani.

- Stres se odražava na ponašanje u ishrani na veoma različite načine - rezimira Mojle.

(Espresso.rs)